Ausstellung


Dnia 21 listopada 2011 r. przypada 200. rocznica śmierci Heinricha von Kleista — jednego z najbardziej znaczących autorów niemieckojęzycznych, prekursora modernizmu, dramatopisarza, którego sztuki do dziś cieszą się niesłabnącą popularnością. Zorganizowana z tej okazji przez Instytut Filologii Germańskiej UJ, Bibliotekę Jagiellońską oraz Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Universität zu Köln wystawa zmierza do zaprezentowania sylwetki tego wybitnego twórcy.
 
Nie przypadkiem koncentruje się ona na jego korespondencji: Biblioteka Jagiellońska przechowuje bowiem prawie sto, czyli niemal połowę wszystkich zachowanych listów Kleista, które po II wojnie światowej trafiły tu z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Przede wszystkim są to listy do rodziny, narzeczonej, przyjaciół i zaprzyjaźnionych pisarzy. Znajdują się tu także jedyny zachowany list Goethego do Kleista, odpisy listów ze spuścizny Varnhagena dotyczące samobójstwa Kleista oraz ważne dokumenty związane z jego życiem i twórczością. Zbiór ten, w obliczu szczupłości innych źródeł, ma decydujące znaczenie dla udokumentowania najważniejszych etapów życia pisarza. Należy przy tym podkreślić, że prezentowane na wystawie rękopisy pokazywane są szerszej publiczności najprawdopodobniej po raz pierwszy.

Celem wystawy jest zaprezentowanie korespondencji Heinricha von Kleista w szerszym kontekście europejskiej (a więc także polskiej) kultury epistolarnej przełomu wieków XVIII i XIX. Poza wybranymi rękopisami Kleista wśród eksponatów znalazły się zatem również listowniki i powieści epistolarne z epoki, a także autografy ważnych pisarzy niemieckich (Goethe, Jean Paul), polskich (Niemcewicz, Mickiewicz, Norwid) i europejskich (Hugo, Puszkin, Dickens). Mamy nadzieję, że dokonany przez nas wybór eksponatów pozwoli odwiedzającej Bibliotekę Jagiellońską publiczności zapoznać się ze specyfiką korespondencji ważnego niemieckiego autora oraz epistolarnymi konwencjami jego epoki.


Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, ul. Oleandry 3, sala wystawowa
Wystwa czynna w dniach: 29.09.2011-28.10.2011
Godziny otwarcia: Pn-Śr 10-15, Cz-Pt 10-17
Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy

Kuratorzy

dr Ingo Breuer
dr. habil Katarzyna Jaśtal

dr Paweł Zarychta

Współorganizatorzy
dr Monika Jaglarz
mgr Małgorzata Kusak
mgr  Mariusz Paluch